.: Hjem .: Infotavle .: Oppdateringer .: Blogg
.: Velkommen

Om oss
.: Om oss/about us
.: Om kennelen/the kennel
.: Kontaktinfo/contact
.: Gjestebok/guestbook
.: Linker/links

Om hundene
  :. Raseinfo/breed info
.: Våre hunder/our dogs
.: Valpekull/litters

Nyheter
.: Nyheter/news
.: Planer/plans

Album
.: Fotoalbum
.: Videoalbum

Diverse
.: Tips
.: Sagt om hunder
.: Morsomme video linker
.: Morsomme bilder

Om Border terrieren


Trimmeguide>>

Rasestandard
>>

Opprinnelse

Border terrieren stammer fra de gamle jaktterrierne som fantes i grensetraktene mellom England og Skottland, og regnes som en av de eldste terrierrasene. Den ble opprinnelig også kalt
Reedwater Terriers og Coquetdale Terriers fra områdene hvor de ble avlet på. Border terrieren ble brukt som skadedyrsbekjemper, hovedsakelig på rev, og skulle orke å følge jaktlaget en hel dag og enda ha krefter til å gå under jorden, hvis reven søkte tilflukt der. Den måtte derfor være høybent, rask og utholdende – og samtidig smidig
Den ble anerkjent av den engelske kennelklubben som egen rase i 1920.


Rasens egenskaper
Rasens bakgrunn gjør den egnet til mange ulike aktiviteter, som jakt, spor, agility, lydighet, søk eller bare lek eller annen aktivisering sammen med familien. Borderen er glad, vennlig og kontaktvillig, aktiv av natur, og liker å være med der det skjer noe. Man må imidlertid ikke glemme at Borderen opprinnelig er en jakthund og at jaktlyst finnes i rasen.

Jakt: Borderen er kjent for å være noe sen i sin utvikling av jaktlyst, så man skal ikke forvente at den er klar for jakt når den er under året. Den er spesialisert som hihund og man ser at Border terrier er blandt de terrierrasene som egner seg aller best for slik type jakt. Selv om den i utgangspunktet egner seg til nærmest alle typer jakt, vil den ikke kunne utkonkurrere de rasene som er spesialisert på annen type jakt. Det er viktig å holde fokus på at Borderen er en utmerket hihund og respektere det i avelsøyemed, så den ikke mister sin ekspertise på sitt spesialfelt. Ønsker man ikke å bedrive jakt i praksis kan man stille på hiprøver og viltsporprøver, som er konkurranseformen.
Borderne brukes fortsatt  på revejakt her til lands. Borderens oppgave er å være revesprenger – å få reven ut av hiet slik at jegeren kan skyte. Dette skjer i form av at hunden kommer ut av hiet først, og reven følger etter.
Det er viktig å vite om hiet er bebodd av grevling eller rev før jakten settes i gang, da grevling og rev oppfører seg ulikt. En grevling vil ikke forlate hiet, og må derfor graves frem. Siden Borderen er en sprenger, brukes det primært Dachs til grevlingjakt som forliggere; de ligger foran grevlinghiet og halser til jegeren har gravd seg frem og får skutt. Borderne fungerer derimot utmerket på grevlinger som skal fjernes fra uthus og lignende over bakkenivå. Borderen brukes også til jakt på elg, rådyr og hjort. Dens oppgave da er å være både drivende og støtende hund. Hundene slippes inn i skogsteiger hvor jegerne vet det finnes kløvvilt, og jegerne sitter da postert for å skyte det hjortedyret som blir drevet til deres post av hunden(-e).  Borderen er kortdrivende, dvs at drevet foregår hovedsakelig i 5-20 minutter. Den fungerer hovedsakelig som sprenger – dens oppgave er å drive viltet ut av sitt område så jegerne får skutt.
Borderen egner seg fint som ettersøkshund, og alle jaktlag er forpliktet til å stille med ettersøkshund. Da er oppgaven å spore opp skadet og skutt vilt ved å følge ferske tråkk og evt blodspor etter viltet. Noen bruker Borderen på minkjakt. Minken er som kjent en ilsint skapning, og Borderen jager denne i steinrøyser slik at jegeren får skutt. Kun unntaksvis dreper Borderen minken selv.Man kan også benytte Border som apportør av for eksempel vannfugl, men man skal være forsiktig hvis man har en Border som kan vise tegn til å være skuddredd da slik jakt forventer at hunden sitter hos jegeren til skuddet har falt.

Andre aktiviteter:

Agility
: Borderen er en utmerket agilityhund. Den er rask og uredd og lydhør for instruksjoner. Rasen gjør det generelt veldig bra i agility og interessen er stadig økende. Borderen ble registrert som agility-champion i Norge første gang i 2002, og med nummer to i 2006 fra samme eier.

Redningshund: I Sverige er Borderen mer kjent i denne sammenhengen, og spesielt som ruinsøkshund. Men også her i Norge har det dukket opp en og annen Border terrier de siste årene og som i dag er under utdannelse. Da dreier det seg om ordinær redningshund eller ruinsøk.

Tjenestehund: Borderen blir noe brukt som narkotikahund både i politi og tollvesen, dog hovedsaklig i utlandet. På grunn av størrelsen er den utmerket som narkohund og liknende arbeid.

Utstilling: Borderen er ikke den rasen som vanligvis plasserer seg i gruppen, men det skjer fra tid til annen. Deltakerantallet på utstillingene her til lands er generelt lavt, men interessen og antallet synes alllikevel å øke.

Lydighet: En Border er generelt lettlært og egner seg godt for lydighetstrening. Men som terriere flest lærer de lett og hater terping.  De bør trenes utelukkende med positive metoder, Borderen er en myk hund.

Bruks: En Border er en utmerket brukshund, men naturlig nok ikke veldig utbredt i Norge i denne grenen, ennå.

Totalt inntrykk:
Border terrieren er en perfekt allround hund og kan brukes til det aller meste. Den er liten og ”hendig”, men robust, kvikk og lettlært.
Det aller morsomste en Border vet er å få lov til å jobbe. Den elsker å løse sine oppgaver og få belønning for det . Borderen er imidlertid opprinnelig en jakthund, spesielt for hijakt, og det er der ekspertisen ligger.   


Origin of the breed

The Border terrier originally comes from the old hunting bred terriers located in the Border region between England and Scottland, also known as The Border County. It counts as one of the oldest terrier breeds. It is also known by the name of Reedwater terrier or Coquetdale Terrier by the areas of where they were bred. Border terriers were used for pest control, mostly fox, and was able to keep up with the hunters' horse all day as well as going under ground if the fox tried to escape under ground. It has farely long legs, is fast and enduring and agile. The breed was recognized by the Kennel Club in 1920.


The breeds qualities
The background mages it suited for many different activities such as hunting under and over gorund, tracking, agility, obedience training and all sorts of family activities. The border terrier is a lively, friendly and socal breed, and active by nature. But the border terrier is first and foremost a hunting breed.

About hunting: The Border terrier is known to develop iits interest for hunting a bit later than most other similar breeds, and might not be ready for hunting the first year. It is an earth dog specialist and one of the top breeds when it comes to earth dog hunting. The breed might be a fine allrounder, but will always be best suited for earth dog hunting.
It is very important to keep in mind that the border terrier is a earth dog in the breeding programme to preserve its special quality as a hunting breed. There are tests and competitions to partisipate if the dogs are not used for real life hunting.

In Norway the borders are still used for fox hunting. The most important skill is to push the fox out of the ground for the hunter to shoot the fox. This is done when the dog makes a pressure towards the fox by fake attacks and sound, and then leaves the den to let the fox out.

It is important to know if the den is housing a fox or a badger before setting the dog, because a badger acts different from a fox. A badger will not leave the ground and must be dug out. The border terrier is mostly used for fox hunting because its skills is to push the fox out. Dachshunds are more common for badger hunt. They will find the badger and keep it occupied with barking, while the hunter digs down by the sound and shoot the badger.
The border terrier is great for hunting badgers that lives under sheds etc. on ground level.
Borders are also used for hunting deer, elk and moose. Borders do not rush for a long period of time, but for about 5-20 minutes at a time. The main force is to push out the game for the hunter to be able to shoot.
The border terrier is an excellent tracking dog and well suited for tracking injured game.
Some use borders hunting for mink, a perfect job for a border. Some even use it for retrieving ducks and orther birds.


Other activities:

Agility
: Borders are excellent agilitydogs. It is fast, agile and easy trained. The breed has gained large popularity as an agility breed. The first border terrier registered as a Norwegian agility champion was in 2002. In 2006 we had our second border terrier agility champion, from the same breeder and even the same owner and handler!

SAR(Search and rescue): In for example Sweden the border terrier is more common as a sar-dog than in Norway, but a few borders have been trained in sar work in Norway as well. They are especially suiteable for rubble search, but does ordinary sar work as well.

Duty: Border terriers are used for finding narcotics for the police mostly abroad.

Exhibits: Border terriers are not a typical show dog because it is supposed to be a working dog rather than show dog. It is not the breed that usually wins best in show, but it happens from time to tome. The number of exhibitants in Norway is generally low, but increasing.

Obedience: A Border terrier is usually quite easily trained and suiteable for obedience training. But it is a intelligent breed with a mind of its own, and therefore probably not the breed of choice if you want to compete on high level. They are easily trained with positive methods and rewards, they do not take well to punishment. 

Overall impression: The border terrier is a perfect allrounder that is suiteable for mostly anything you can expect. It is a small an easily obtained breed, but very robust, , smart and easily handled. It is a working breed with the speciality of earth dog hunting, an important aspect when thinking of getting a border terrier for companionship.
Kilder/Source: Norsk Terrier Klub,Terrierbladet, Dyrewebben, Canis